Антично селище , късноантично селище и крепост - село Долна Мелна
   АНТИЧННОТО СЕЛИЩЕ в м. Полом е било значително по размер.В миналото тук са изваждани тухли,керамични съдове,монети и много шлака и сгур.Това селище се намира в рудодобивните райони и Краище и тук сигурно са преработвани рудите от близките мини през античността,защото все още се намират много шлака и сгур.През Полом минава и водата,която е отвеждала води от езерото Власина за рудодобивния център в м. Конярско усое на с.Шипковица.


   КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ е изградена на естествено защитено възвишение в Краище и е заемала площ от 1,5 дка. Два успоредни,затревени вала,подсилени от ров,обхващат крепостта.Изграждането и в рудодобивните райони на Краище,както и наличната шлака и сгур,разкриват връзката и с металодобива през късноантичната епоха.


   КЪСНОАНТИЧНОТО СЕЛИЩЕ в м. Пазарище е на площ от около 20 дка.И то е пряко свързано с металодобива.Големите му размери дават основание да се смята,че е един от най-големите металургични центрове в този район.


Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас