Праисторическо селище и антична крепост "ГРАДИЩЕ" - село Ерул
  ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ-пещерата Яма в Ерулска планина над селото.В пещерата както и на терена около нея, се намират керамични фрагменти от къснобронзовата епоха.в близост до нея е намерен бронзов меч.Праисторическото селище от пещерата Яма се намира в близост с богатите златодобивни райони от Ерулска планина и връзката му с металодобива е безспорна.
Това селище е тясно свързано със синхронния му храм-кладенец на Шумерския бог Енки край с. Гърло,Брезнишко,от протосардински тип.Той е археологически феномен не само за България и за Балканския полуостров,но и за цяла континентална Европа.Трябва категорично да се подчертае,че със златодобива,и без всякакво съмнение с шумерския храм-кладенец на бог Енки край с. Гърло,са тясно свързани всички околни селища в Горнострумския район - от Брезнишко,Трънско и Радомирско.


   АНТИЧНА КРЕПОСТ "ГРАДИЩЕ" е изградена на една от възвишенията на Краище в източна посока от селото.Тя е била обхваната от землен вал с ров,но сега над земята няма археологични материали.В миналото тук са разкривани стени,намирани са керамика и монети .Вероятно с тази крепост е свързана колективната находка от 82 бронзови монети,по-голяма част от които с от времето на владетелите Лицинии -307-325г.,Максимилиан -286-305г. и Константин Велики-274-337г.
Село Ерул се намира в близост със златодобивните мини и животът му винаги е бил тясно преплетен с металодобива.Античното селище от м. Совище вероятно е синхронично с крепостта и с металодобива.

Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас