Праисторическо и антично селище - село Филиповци
  ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ на източния склон на Нишански камък.Днес на терена има само незначителни фрагменти от керамика с щемпелувани и пластична декорация,въз основа на която е датирано и селището.


   АНТИЧНО СЕЛИЩЕ в м. Цървена круша.На същото място,но на запад от рекичката,на терена от около 10 дка се намират археологични материали от антично селище.Все в тази местност при кошарата на дядо Гоце има много шлака и сгур.Изолираността и местоположението на това антично селище и наличните материали,свързани с металодобива,дават основание изграждането му да се свърже главно с този поминък.

Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас