Ждрелото на река Ерма


   Ждрелото на река Ерма, известно и като Ломнишкото ждрело на името на близкото село, е най-голямата туристическа забележителност в Трънския край. Реката извира от Власина планина до с. Клисура, днес в Сърбия. Само 25 от своите 65 километра реката тече през България. Тя навлиза в нашата страна при с. Стрезимировци, преминава през Трън и след Ломнишкото ждрело отново ни напуска, за да се влее в р. Нишава.Ждрелото на Ерма е на 5 км по асфалтирано шосе от Трън. Дължината му е около 100 м, а ширината му в най-тясната си част е около 5. През него с рев се провира реката. От двете му страни се издигат отвесните скали на върховете Жилав камък на юг и Църквището на север. Височината на тези куполовидни скални масиви е около 150-200 м. През десния бряг на ждрелото е прокопан изкуствен тунел, който води до с. Банкя. През ждрелото се вие и наскоро прокарана екопътека, чиито два моста пресичат реката от двете страни на пролома. По скалите са прокарани над десет алпийски катерачни маршрута. Пътеката се изкачва до върха на Църквището. По пътя си срещате останки от древни постройки - римски укрепления по пътя през Руй планина. Те са от времето на император Каракала (211-217 г.). Близо до тях, пак според Константин Иречек, в една скална дупка, зазидана с врата, е живял отец Терапонтий, за когото отец Паисий пише в своята История. Св. Терапонтий живял в Лидия по времето на император Валериан и бил свещеник в град Сарди. Популярна легенда за него била пренесена механично тук на трънска почва. Името на светеца на черковнославянски е св. Йерме (по името на река Хермес в Лидия). От него е дошло и името на Ерма.

ОЩЕ НЕЩО...
Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас