Ловен туризъм

   Една от най-древните дейности на човека е ловът. От лов на дивеч за изхранване и облекло, той се превръща в спорт, а най-модерните и безобидни форми на лов са фотоловът и фотосафарито!

ЛОВНО СТОПАНСТВО

   По географско положение,по разнообразие на земните си форми и водоизточници,по богатство на растителност Трънският край представлява рядко съчетание на благоприятна среда за живот и развитие на разнороден дивеч,на богата ловна фауна.Благоприятните климатични и други природни условия позволяват на голям брой диви животни постоянно да обитават пределите на общината,на други временно да пребивават на нейната територия,а трети да правят своите по-продължителни или по-кратки почивки у нас,при своите редовни и годишни прелети.
   Съставът,състоянието и характерът на растителната покривка било като хранителна среда или за защита от неприятели и неблагоприятни климатични условия,обуславят разпределението на отделните видове дивеч върху територията на трънския район.
   Така например повечето видове,съставлявайки групата на едрия дивеч (благороден елен,сърна,дива свиня,а в по-далечни времена и мечка),намират необходимите условия за живот в големите горски масиви на Руй планина,Кървави камък,Вълча поляна,Любаш планина,Ракитски камък и др..В същото време заекът,яребицата,фазанът,пъдпъдъкът,гургулицата и др. избират за свое местообитание обширните площи на  Знеполе,Туроковската,Радовската,Бусинската,Вуканската и Филиповската котловина.
   В настоящия момент състоянието на дивеча,при наличните природно-климатични условия,като компактна маса е задоволително.Чистите води на язовир "Ярловци",на реките:Ерма,Вуканщица,Долномелнишка и Ломнишка са истински шедьовър за риболовците.След изграждането на Българския съюз на ловците и риболовците,по-инициатива на 25 души трънчани,през 1829г. се създава Ловно-рибарско дружество "Сокол" гр. Трън.Три години по-късно численият състав на дружеството наброява 185 членове.Първият председател е Тодор Ахтаров.Преди войните организационната дейност на дружеството е вяла,а касата празна.В началния период особено плодотворни и интересни за членовете на организацията са годините 1934-1939г..През 1934г. дружеството се сдобива с ловна хижа в Руй планина.Хижата е разполагала със собствена леглова база,кухненски инвентар,зеленчукова градина,обслужвана от пазач на дружеството.Тази база за онези години е струвала 80 000 лева,а в касата на дружеството е имало на 150 000л.
При електрифицирането на Трън,Трънската ловна организация е участвала с доброволно дарение от 60 000 лева,а по-късно преотстъпва своята хижа за ползване от граничните войски,докато те си построят собствена гранична застава.
   През тези години дружеството има постоянен развъдник в местността Бусинска китка,ловище в Бунъи камък и 12-ловно-рибарски дружинки.Следващите години от историята на организацията са белязани с възход.Председатели на дружеството през по-голяма част от този период са: Александър Стоянов от Декьовци,Боян Ганчев от Зелениград,Стоян Славов от Ломница,Митко Киров от Илиин хан,Цветко Атанасов от Главановци,Иван Исаев от Горна Мелна и зооинжинер Иван Искренов от Трън.
   През края на седемдесетте и началото на осемдесетте години,дружеството изгради еленово стопанство на площ 110 хектара в местността Ракитски камък над с. Ломница.За голяма част от трънските ловци през време на промените и до-ден днешен това еленово стопанство оцеля.Дружеството изгради и сега разполага със собствено стрелбище за подготовка на останалите ловци.Особено активно се изграждат базите.В момента почти няма дружинка,която да не разполага със заслони,фургони или монолитни ловни хижи с легла от 5-6 до 14-16 броя,посуда и други придобивки за приятно и комфортно прекарване на ловните излети.
   Ловците от сдружението и избраното от тях ръководство с председател Иван Искренов успяха да се противопоставят на криминалните опити за унищожаване на ловното дружество в Трън.
   С активното участие на повечето от ръководствата на дружинките на територията на общината през 2001г. беше регистрирано по Закона на Юридическите лица с нестопанска цел ловно-рибарско сдружение "Руй".В тази организация сега членуват 900 души,разпределени в 17 дружинки.Изграденото ловно-рибарско сдружение сключи договор с Държавното лесничейство в Трън,за да защити границите на ловните райони и създаде максимално добри условия за практикуване на ловния спорт!Заслужава си да посетите ловната дружинка в Трън,няма да съжалявате, ще се срещнете с незабравими красоти,защото Трън е изпълнен с тях!!!Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас