Праисторическо селище , светилище и култово съоражение - село Бераинци


  ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ: в м. Завой на десния бряг на р.Ерма.На площ около 10 дка. В Знеполе се намират фрагменти от сивочерна праисторическа керамика.Единични фрагменти имат пластична декорация,характерна за халщатската епоха.


   ПРАИСТОРИЧЕСКО СВЕТИЛИЩЕ: в м. Мала Гарваница,около 5-6км. Югозападно от селото,на северния планински скат,върху скалния масив и под него.На западния откос на скалата е изрязан диск с диаметър 0,80м.На терена под скалния масив в миналото са разкривани керамични съдове от сивочерна и кафява глина с пластична украса.Едни от тях били пълни с пепел.Скалният масив Мала Гарваница дълги години е използван като каменна кариера и днес дебел пласт от надробени камъни покрива целия терен.Изрязаният диск дава основание да го свържем с култа към Слънцето и да предположим,че тук е имало светилище.   ПРАИСТОРИЧЕСКО КУЛТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ: На платото над Знеполе е издълбана паничка с диаметър 30см.Днес археологични материали около паничката липсват,но тя се намира на около 0,8 км. Северозападно от соларния диск в м. Гарваница и безспорно принадлежи към същата епоха и е свързана със същия култ.

Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас