Руй планина


  
   Руй" планина е най-внушителната планина в община Трън, а
Едноименния връх е висок 1706 м., като граничната линия между Р
България и Сърбия и Черна гора минава по самото било на върха. От върха
се открива величествена гледка във всички посоки. На запад се синее
Грамада планина с върховете Въртоп и Църна трава. На юг като на длан се
открива Знеполе, над което се издигат Огорелица, Яничова чука, Кървав
камък. Зад тях се очертават хребетите на Милевската планина, а по на юг
са Осогово и Рила. При ясно време на североизток може да се види билото
на Стара планина, очертава се профилът на Витоша. Вечер се виждат дори
светлините на нощна София. В планината можете да зърнете
различни растителни и животински видове.
От растен преобладават букът и дъбът,но се срещат и други
дървесни и растителни видове - бряст, явор, ясен,
ясика, габър, липа, клен, леска, диви круши, ябълки, сливи, шипки, глог,
трънинки, малини, капини, ягоди и др. особено красива
пролетно време е дивата перуника. Гъстите борови гори,
пъстроцветните поляни и планински ливади, причудливите скални
образувания допълват красотата на Руй планина. Освен богатата флора,
планината притежава разнообразна фауна - зайци, лисици, вълци, диви
свине, сърни и елени, различни видове птици и т. н. До
върха водят множество горски пътеки, като изходни пунктове за неговото
изкачване са селата Туроковци, Ломница, Забел и Зелениград.


Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас