Мисловщички манастир ''Света Богородица '' - село Велиново

            КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНИЯТ МАНАСТИР, известен като Мисловщички манастир "Света Богородица",се намира в живописното дефиле на р.Клисура.Манастирският комплекс обхваща манаскирската църква и жилищна и стопанска сграда.
       Манастирската църква поначало е била малка,еднокорабна,едноабсидна,с вход на юг.Тя е изградена от ломен камък с хоросанова спойка,като са употребени и дървени сантрачи.Абсидата и е полукръгла отвън и отвътре и има самостоятелно покритие.Корабът на църквата е покрит с полуцилиндричен свод.Като декоративен архитектурен орнамент е застъпен зъб чест тухлен корниз,който обхваща стените и абсидата.Южната фасада на църквата е раздвижена с три ниши.Осветлението е реализирано от малки амбразурни прозорчета.Над входа на горния каменен праг е издялан надпис.Мисловщичкият манастир,аналогично на всички синхронични му църкви от Знеполе,през Възраждането е разширен на запад.Новопостроената част е просторна и покрита с кръстат (манастирски) свод.Подът е постлан с римски тухли.Стените някога са били покрити изцяло със стенописи.Днес от тях са запазени по-значителни фрагменти в олтарното пространство,а при проведената консервация на стенописите от Б. Дживджанова се разкриха значителни фрагменти от празнични сцени и от изображения на светци.При изписването на църквата е застъпен съкратеният иконографски регистър.Над декоративния цокъл са изписани правостоящите светци.В абсидата на олтарното пространство са изписани великите светци-Св. Григорий,Св. Василий,Св. Йоан Златоуст И Св. Силвестър папа Римски.До него на източната стена,съгласно канона,е изписан Св. Роман,а на южната стена-Св. Кирил Александрийски.В кораба на църквата на южната стена са разкрити 4 изображения.Последното от тях е на Св. Михаил,който съгласно канона охранява южния вход.От третия пояс са разкрити до поясните изображения на Св. Григорий,Св. Яков и Св. Спиридон.Пред иконостаса в кораба на храма виещи се ластари оформят кръгли полета като медальони,в които са изписани бюстове на светци.В западната част от този пояс е изписана сцената Изцеление на слепия.На източната стена този пояс е зает от Видението на Св. Петър Александрийски-вляво от апсидата,и от разговора между Йосиф и Мария.Четвъртият пояс е цикли от Празниците и Страстите Христови.Тези аналогии,както и стиловите белези на стенописите и архитектурата дават основание да отнемем Мисловщичкия манастир към 16-17 век.
       Манастирският ансамбъл "Света Богородица" е достигнала до нас в сравнително добро състояние.Освен манастирската църква,жилищната част при манастира е също един рядък представител на западната възрожденска българска светска архитектура.

Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас