Врабченски водопад


               Вляво от шосето, водещо към с. Врабча, непосредствено
        преди първите къщи на селото се отбива малка пътечка, вървяща успоредно
        на течението на Врабчанската река. След ок. 15 мин. равномерен ход се
        достига до красив пролом, който е издълбала във варовиковите скали
        Врабчанската река. Тук е и високият 4 м. Врабчански водопад. В близост
        до него водата е прокопала двайсет метров скален тунел. От дясната страна в скалата има
        карстов извор, чиято вода е годна за пиене. Непосредствено под
        надвисналите скали е устроен прекрасен кът за пикник. От тук живописна
        пътека минаваща през разнообразен ландшафт - гора, мочурище, планински
        ливади - отвежда до с. Банкя.

Copyright 2008-2009 tranbg.com All rights reserved.

Назад | Начало | Туризъм | Галерия | Забележителности | За нас